Virtual Fracture Care

Appedemic

Health & Fitness

0


Install

Add to Wish List

Share

Scanned By Norton.

Details

Published by: Appedemic

Genres: Health & Fitness

Release Date: Sunday, November 29, 2020

Version: 4.0.9

Approximate Size: 43 MB

Late Update: Sunday, November 29, 2020

Description

In de Virtual Fracture Care app (voorheen OLVG Trauma app) krijgt u direct antwoord op al uw vragen omtrent de behandeling van uw letsel. De gebruiker kiest bij welk ziekenhuis hij/zij patiënt is. De app toont dan de juiste gegevens voor het desbetreffende ziekenhuis. Wij hebben de visie dat patiënten overal in Nederland dezelfde behandeling en informatie zouden moeten krijgen. De inhoud van de app verbeteren we en breiden we samen uit. Zo proberen we te zorgen voor uniforme informatie van hoge kwaliteit voor alle patiënten met breuken. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn welkom om zich aan te sluiten bij de app. In de app vindt u antwoorden op vragen zoals: Hoe lang duurt mijn herstel? Welke oefeningen kan ik doen om het herstel te bevorderen? Hoe moet ik omgaan met gips? Wat als het gips nat wordt? U vindt foto's en video's met uitleg. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid een contactformulier in te vullen. Dit kunt u bijvoorbeeld gebruiken wanneer u in het buitenland een breuk oploopt en advies wil over een behandeling, of bijvoorbeeld om een foto van een wond te versturen zodat er op afstand met u meegekeken kan worden. In the Virtual Fracture Care app (formerly OLVG Trauma app) you will receive an immediate answer to all your questions regarding the treatment of your injury. The user chooses which hospital he / she is a patient at. The app then shows the correct data for the hospital in question. We have the vision that patients everywhere in the Netherlands should receive the same treatment and information. We improve and expand the content of the app together. In this way, we try to ensure uniform, high-quality information for all patients with fractures. All hospitals in the Netherlands are welcome to join the app. In the app you will find answers to questions such as: How long does my recovery take? What exercises can I do to promote recovery? How should I handle plaster? What if the plaster gets wet? You will find photos and videos with explanations. In addition, the app offers the possibility to fill in a contact form. You can use this, for example, when you get a fracture abroad and want advice about a treatment, or, for example, to send a photo of a wound so that you can watch it remotely.

Features

None yet

Ratings & Reviews

0.0

0

5
4
3
2
1

More by Appedemic: Show All+

More in Health & Fitness: Show All+